Thai Journal Impact Factors

Thai Journal Impact Factors

วารสารสำนักการกีฬาฉบับล่าสุด เบอร์โทรศัพท์ประธานชมรมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งประธานชมรมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

ตารางการใช้สนามกีฬา ลิงค์ข้อมูลสำนักการกีฬา นิสิตดีเด่นด้านกีฬา รับสมัครนักกีฬาทีมชาติ เข้าศึกษาต่อใน ม.เกษตรศาสตร์

ข่าวสาร ประกาศและคำสั่ง ระเบียบข้อบังคับ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผู้ฝึกสอน การพัฒนาผู้ตัดสิน ความรู้เพื่อประชาชน

พ.ศ.2555เขียนโดย Super Userฮิต: 544 พ.ศ.2554เขียนโดย Super Userฮิต: 481

  • สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)
  • การพิจารณาบทความ (Editing)
  • ฉบับที่ 2 ของปี เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 กันยายน
  • กำหนดการรับวารสาร

การให้บริการสนามกีฬาศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก.สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ชมรมกีฬาติดต่อเรา วารสารสำนักการกีฬา แสดง # ทั้งหมด พ.ศ.2557เขียนโดย Super Userฮิต: 770 พ.ศ.2556เขียนโดย Super Userฮิต: 565

วารสารกีฬา

ลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สงวนลิขสิทธิ์. ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

พ.ศ.2553เขียนโดย Super Userฮิต: 371 พ.ศ.2552เขียนโดย Super Userฮิต: 556 พ.ศ.2551เขียนโดย https://hotnewstrend.info/ Super Userฮิต: 579 วารสารสำนักการกีฬาเขียนโดย Super Userฮิต: 2029

Maggio 6, 2020